De mensen achter Aurora

Het team van Aurora werkt aan projecten die op korte termijn al voor resultaten zorgen. Daarbij maken we dankbaar gebruik van een groep enthousiaste vrijwilligers en bondgenoten en hun diverse ervaringskennis en expertise. Tot slot hebben we ook samenwerkingspartners die onmisbaar zijn in het bereiken van ons gezamenlijke doel: betere zelfdodingspreventie en ondersteuning van alle betrokkenen.

Dagelijks bestuur

Antwan WiersmaAntwan Wiersma is de directeur-bestuurder van Aurora. Hij verloor in 2015 zijn echtgenote Michèle door zelfdoding. Antwan gaf in betekenis aan zijn verlies door een opleiding te volgen tot geestelijk begeleider en gedurende 2 jaar een bestuursrol te vervullen bij de Ivonne van de Ven stichting. Aansluitend richtte hij Aurora op om de verschillende ‘eilandjes in de zee van suïcidepreventie-initiatieven’ met elkaar te verbinden.

Voor meer informatie over zijn persoonlijke verhaal en beweegredenen: luister een radio-interview (NOS radio 1 journaal, 2016) of lees dit Libelle artikel uit 2019 of dit interview op Sociaal-domein.nu van 2022

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol binnen de stichting. Zij houdt toezicht op het bestuur van Aurora en het gevoerde beleid. Hierin vervult de Raad vier rollen naar de organisatie; die van klankbord, adviseur, toetser en toezichthouder. De leden kijken ieder vanuit hun eigen specifieke ervaring en deskundigheid naar de activiteiten en de organisatie van Aurora. De Raad bestaat uit:

Caroline de Bes
Caroline de Bes: “Toen onze dochter het leven niet meer aankon lag onze focus op zoeken naar de juiste hulp en ondersteuning voor haar. Na een paar jaar ontstond weer ruimte om het leven en ook mijn leven centraler te stellen. Er startte een proces van hervinden van balans en verwerken van alles wat er was gebeurd. Voor mij is betrokkenheid bij Stichting Aurora een manier iets te doen voor anderen die dit meemaken. Je hoeft er niet alleen voor te staan.”
Miriam Besteman
Miriam Besteman: “Wanneer suïcidaal gedrag een uitdrukking is om te ontsnappen aan een moeilijk te verdragen situatie vind ik het belangrijk dat er adequate hulp aanwezig is. Naast een gedachte om dood te willen is er immers ook vaak een wil om te leven. Daarom zet ik mij in voor Stichting Aurora.”
Ruud Ravenhorst
Ruud Ravenhorst: “Ik wil meer bijdragen aan een sociale en hulpvaardige maatschappij. Problematiek rond zelfdoding wordt daarbij teveel onderschat. Aurora werkt hard aan een betere waardering hiervan. Ik zet mijn werkervaring graag daarvoor in.”

Vrijwilligers

De betrokkenheid van vrijwilligers bij het werk van Aurora is van onschatbare waarde. Samen vormen we een team en werken we aan betere ondersteuning voor mensen die met suïcidaliteit en zelfdoding te maken krijgen. Onze vrijwilligers ondersteunen met hun inzet, ervaring en expertise het kennisnetwerk waar ze maar kunnen.
Sandra Broeren: advies marketing & communicatie
Christa van Houten: contentbeheer kennisbank
Marijke Josephus Jitta: advies GGZ hulpverlening
Robert te Pas: advies educatie GGZ

Samenwerkingspartners

Aurora opereert als kennisnetwerk en verbindt op die manier verschillende organisaties en hun kennis met elkaar. Iedere samenwerkingspartner heeft daarbij unieke kwaliteiten en expertises, die gezamenlijk bijdragen aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met suïcidale gedachten, hun naastbetrokkenen en nabestaanden van zelfdoding.
Samenwerkingspartners

Financiële verantwoording

Stichting Aurora heeft geen winstoogmerk, ons werkkapitaal bestaat uit geld verkregen uit fondsen, subsidies en donaties. In deze documenten zijn de belangrijkste financiële cijfers uit het verleden opgenomen:

Jaarrekening 2020   Jaarrekening 2021 (volgt)   Jaarrekening 2022 (volgt)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 76498913 
RSIN-nummer: 860646385 

Help mee!

Uit de praktijk blijkt dat er op het gebied van zelfdodingspreventie en de ondersteuning van nabestaanden tientallen – zo niet honderden – mensen zijn die het verschil kunnen en willen maken. Wil jij ook een bijdrage leveren en onderdeel worden van het Aurora kennisnetwerk?
Stel jezelf aan ons voor!