De mensen achter het kennisnetwerk

Samenwerkingspartners zijn onmisbaar voor het kennisnetwerk van Aurora. Deze verbinden we met ons gemeenschappelijk doel: betere zelfdodingspreventie en de adequate ondersteuning van betrokkenen, waarbij er ook oog is voor nabestaanden. Het team van Aurora werkt aan projecten die op korte termijn voor resultaten zorgen. Hierin maken we dankbaar gebruik van een groep enthousiaste vrijwilligers en bondgenoten en hun diverse ervaringskennis en expertise.

Dagelijks bestuur

Antwan WiersmaAntwan Wiersma is de directeur-bestuurder van Aurora. Hij verloor in 2015 zijn echtgenote Michèle door zelfdoding. Antwan gaf in betekenis aan zijn verlies door een opleiding te volgen tot geestelijk begeleider en gedurende 2 jaar een bestuursrol te vervullen bij de Ivonne van de Ven stichting. Aansluitend richtte hij Aurora op om de verschillende ‘eilandjes in de zee van suïcidepreventie-initiatieven’ met elkaar te verbinden. Voor meer informatie over zijn persoonlijke verhaal en beweegredenen: luister een radio-interview (NOS radio 1 journaal, 2016) of lees dit artikel (Libelle 20, 2019).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol binnen de stichting. Zij houdt toezicht op het bestuur van Aurora en het gevoerde beleid. Hierin vervult de Raad vier rollen naar de organisatie; die van klankbord, adviseur, toetser en toezichthouder. De leden kijken ieder vanuit hun eigen specifieke ervaring en deskundigheid naar de activiteiten en de organisatie van Aurora. De Raad bestaat uit Fons Dekkers, Vacature en Vacature.

Vrijwilligers

De betrokkenheid van vrijwilligers bij het werk van Aurora is van onschatbare waarde. Samen vormen we een team en werken we aan betere ondersteuning voor mensen die met suïcidaliteit en zelfdoding te maken krijgen. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar en met hun inzet, kennis, ervaring en expertise ondersteunen zij het kennisnetwerk op verschillende gebieden.
Caroline de Bes: beleidsadvies
Miriam Besteman: organisatieadvies
Marike Brand: communicatieadvies & PR
Christa van Houten: contentbeheer kennisbank en lotgenotencontact ouders
Marijke Josephus Jitta: advies GGZ hulpverlening
Robert te Pas: advies educatie GGZ
Ruud Ravenhorst: vrijwilligersbeleid & social media
Iris van Schaick Zillesen: contentbeheer Leven Na Zelfdoding

Samenwerkingspartners

Aurora opereert als kennisnetwerk en verbindt op die manier verschillende organisaties en hun kennis met elkaar. Iedere samenwerkingspartner heeft daarbij unieke kwaliteiten en expertisen, die gezamenlijk bijdragen aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met suïcidale gedachten, hun naastbetrokkenen en nabestaanden van zelfdoding.
Samenwerkingspartners

Financiële verantwoording

Stichting Aurora heeft geen winstoogmerk, ons werkkapitaal bestaat uit geld verkregen uit fondsen, subsidies en donaties. In dit document zijn de belangrijkste financiële cijfers voor het jaar 2020 opgenomen:

Jaarrekening 2020

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 76498913 
RSIN-nummer: 860646385 

Help mee!

Uit de praktijk blijkt dat er op het gebied van zelfdodingspreventie en de ondersteuning van nabestaanden tientallen – zo niet honderden – mensen zijn die het verschil kunnen en willen maken. Wil jij ook een bijdrage leveren en onderdeel worden van het Aurora kennisnetwerk?
Stel jezelf aan ons voor!