De mensen achter Aurora

Het team van Aurora werkt aan projecten die op korte termijn al voor resultaten zorgen. Daarbij maken we dankbaar gebruik van een groep enthousiaste vrijwilligers en bondgenoten en hun diverse ervaringskennis en expertise. Tot slot hebben we ook samenwerkingspartners die onmisbaar zijn in het bereiken van ons gezamenlijke doel: betere zelfdodingspreventie en ondersteuning van alle betrokkenen.

Initiatiefnemer

Antwan WiersmaAntwan Wiersma is de directeur van Aurora. Hij verloor in 2015 zijn echtgenote Michèle door zelfdoding. Antwan gaf in betekenis aan zijn verlies door een opleiding te volgen tot geestelijk begeleider en gedurende 2 jaar een bestuursrol te vervullen bij de Ivonne van de Ven stichting. Aansluitend richtte hij Aurora op om de verschillende ‘eilandjes in de zee van suïcidepreventie-initiatieven’ met elkaar te verbinden.

Voor meer informatie over zijn persoonlijke verhaal en beweegredenen: luister een radio-interview (NOS radio 1 journaal, 2016) of lees dit Libelle artikel uit 2019 of dit interview op Sociaal-domein.nu van 2022

Bestuur

Het bestuur speelt een belangrijke rol binnen de stichting. Zij houdt toezicht op de ontwikkeling van Aurora en het gevoerde beleid. Hierin vervult het bestuur drie rollen naar de organisatie; die van klankbord, adviseur en toetser. De leden kijken ieder vanuit hun eigen specifieke ervaring en deskundigheid naar de activiteiten en de organisatie van Aurora. Het bestuur bestaat uit:

Caroline de Bes
Caroline de Bes: “Toen onze dochter het leven niet meer aankon lag onze focus op zoeken naar de juiste hulp en ondersteuning voor haar. Na een paar jaar ontstond weer ruimte om het leven en ook mijn leven centraler te stellen. Er startte een proces van hervinden van balans en verwerken van alles wat er was gebeurd. Voor mij is betrokkenheid bij Stichting Aurora een manier iets te doen voor anderen die dit meemaken. Je hoeft er niet alleen voor te staan.”
“Wouter
Wouter de Graaf: “Zelfdoding is al mijn gehele carrière als zorgprofessional een nabij thema. Eerst vanaf mijn 18e als verpleegkundige en de laatste jaren als coach waarin mensen mij soms geheel onverwachts en vaak terloops laten weten vaak te denken aan zelfdoding. Je bedenken dat iemand zo diep zit, geen uitweg meer ziet en in een eenzame donkerte die gedachte toelaat als oplossing, maakt altijd weer een diepe indruk op mij. Dat je er vaak zo lang mee kan rondlopen en niet weet of kunt uit te reiken naar een naaste of hulpverlener is hartverscheurend en zou niet zo moeten zijn. Daarnaast heb ik in mijn rol als coach maar ook in mijn persoonlijk leven mensen om mij heen die naasten of nabestaanden zijn en maak ik van dichtbij mee wat een diep gat die ervaring in hun hart en ziel achterlaat. Ik hoop dat ik met mijn bijdrage aan Aurora, het team, de mensen die het betreft en de zorgprofessionals die er mee te maken krijgen een steen kan verleggen in de kronkelende en donkere beek, die zelfdoding voor mij is. Opdat de beek nimmer stroomt zoals voorheen, helderder en voorspelbaarder zodat je weet waar je terecht kunt voor hulp om het te voorkomen of hulp voor de grote opgave die je hebt als naaste of het verdriet als nabestaande.”
“Marcel
Marcel Mennen: “Na een lang traject in de psychische hulpverlening besloot onze dochter om zelf een einde aan haar leven te maken. We hadden haar graag een humane dood toegewenst en met ons gezin afscheid van haar willen nemen. Helaas zat een euthanasietraject er om verschillende redenen voor haar niet in. Hoewel we haar niet meer terugkrijgen, wil ik iets kunnen betekenen voor haar, haar lotgenoten en hun naasten en nabestaanden. Daarom zet ik mijn ervaring in voor de Stichting Aurora.”

Vrijwilligers

De betrokkenheid van vrijwilligers bij het werk van Aurora is van onschatbare waarde. Samen vormen we een team en werken we aan betere ondersteuning voor mensen die met suïcidaliteit en zelfdoding te maken krijgen. Onze vrijwilligers ondersteunen met hun inzet, ervaring en expertise het kennisnetwerk waar ze maar kunnen.
Sandra Broeren: advies marketing & communicatie
Christa van Houten: contentbeheer kennisbank
Marijke Josephus Jitta: advies GGZ hulpverlening
Robert te Pas: advies educatie GGZ

Samenwerkingspartners

Aurora opereert als kennisnetwerk en verbindt op die manier verschillende organisaties en hun kennis met elkaar. Iedere samenwerkingspartner heeft daarbij unieke kwaliteiten en expertises, die gezamenlijk bijdragen aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met suïcidale gedachten, hun naastbetrokkenen en nabestaanden van zelfdoding.
Samenwerkingspartners

Financiële verantwoording

Stichting Aurora heeft geen winstoogmerk, ons werkkapitaal bestaat uit geld verkregen uit fondsen, subsidies en donaties. In deze documenten zijn de belangrijkste financiële cijfers uit het verleden opgenomen:

Jaarrekening 2020   Jaarrekening 2021 (volgt)   Jaarrekening 2022 (volgt)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 76498913 
RSIN-nummer: 860646385 

Help mee!

Uit de praktijk blijkt dat er op het gebied van zelfdodingspreventie en de ondersteuning van nabestaanden tientallen – zo niet honderden – mensen zijn die het verschil kunnen en willen maken. Wil jij ook een bijdrage leveren en onderdeel worden van het Aurora kennisnetwerk?
Stel jezelf aan ons voor!