Kennis verzamelen, verbinden en delen

Aurora is een netwerk dat kennis rondom zelfdodingspreventie verzamelt en voor iedereen beschikbaar maakt. We werken samen met ervaringsdeskundigen, overheidsinstanties, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven. Daarbij is er vooral aandacht voor de ervaringskennis van naasten en nabestaanden van iemand die is overleden aan zelfdoding.

Wat doen we op dit moment?

Coalitie Nabestaanden Suïcide

In de Nederlandse zorg voor nabestaanden van mensen die door zelfdoding overlijden is nog veel te verbeteren. Daarom heeft Aurora samen met drie andere nabestaandenorganisaties de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide opgericht. Wij worden daarbij ondersteund door 113, MIND en Slachtofferhulp Nederland. Ons doel is om de door ons in kaart gebrachte ondersteuningswensen van nabestaanden in de eigen regio te realiseren. Deze ondersteuning is onderdeel van de zorg, is divers en geïnspireerd door goede praktijken uit het buitenland.

Platform ‘Leven Na Zelfdoding’ (met de Rogier Hulst Foundation)

Op dit online platform voor nabestaanden wordt informatie over het leven na zelfdoding gedeeld. De focus ligt op het bieden van een nieuw levensperspectief, bijvoorbeeld door contact met lotgenoten.

Conferentie ‘Samen verder’ (met het Suïcide Preventie Centrum)

De ambitie om een netwerk van ervaringsdeskundigheid te creëren ligt ten grondslag aan deze conferentie. De bijeenkomst in juli 2021 richtte zich op groepen van lotgenoten, zowel voor nabestaanden, naasten en mensen met suïcidale gedachten. Het doel was het delen van kennis en het leren van elkaars ervaringen om zo tot een betere dienstverlening te komen. De dag was een groot succes. Lees de Terugblik Samen Verder (PDF, 1MB).

Projecten Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

Aurora schreef mee aan de doelstellingen van de Landelijke Agenda die door 113 Zelfmoordpreventie wordt gecoördineerd. In het kader van deze agenda bevorderen we met het project ‘De brug naar morgen’ de samenwerking tussen naasten en professionals. En werken we samen met het Suïcide Preventie Centrum aan een ‘Netwerk Ervaringsdeskundigheid Suïcidepreventie (NESP)’.

Deelname MIND werkgroep Suïcidepreventie

Door de inzet van ervaringsdeskundigheid draagt deze MIND werkgroep bij aan suïcidepreventie en een betere ondersteuning van naastbetrokkenen en hulpverleners. Dit doet de werkgroep door te lobby’en richting de Tweede Kamer, het ministerie van VWS en deelname aan samenwerkingsverbanden en overleggen.

Aurora werkt onder meer samen met

MINDRogier Hulst Foundation  Suïcide Preventie Centrum

113 ZelfmoordpreventieEigen Kracht CentraleZorg en ZelfdodingYpsilon

Wat hebben we gedaan?

Aurora startte in 2018 als een particulier initiatief met een online kennisbank om te onderzoeken hoe de educatie rond suïcidepreventie voor hulpverleners verbeterd kon worden. Dat leidde tot twee denktanksessies over betere hulpverlening met GGZ en tot meerdere workshops op Wereld Suïcidepreventie Dag.

Zo kreeg het kennisnetwerk rondom Aurora langzaam maar zeker vorm. Eind 2019 werd de stichting opgericht waarin nu ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, nabestaanden, hulpverleners en professionals samen-werken aan een betere hulpverlening rond suïcidaliteit.