Verzamelde kennis over het voorkomen van zelfdoding.

Aurora verzamelt zoveel mogelijk kennis die mensen kan helpen als ze met zelfdoding of suïcidaliteit te maken krijgen. Alle links hieronder verwijzen naar externe websites waar je meer informatie vindt.

Boeken

Wetenschap en beleid

Aurora kiest ervoor haar informatie zo laagdrempelig en toegankelijk als mogelijk te houden. Daarom kiezen we er op dit moment voor om wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid niet op onze website te publiceren. In onze kennisbank is uiteraard wel wetenschappelijk onderbouwde vakliteratuur te vinden en in ons netwerk bevinden zich mensen die zowel op beleids- als op wetenschappelijk niveau meedenken.
 

Ontbreekt er informatie in de kennisbank?

Stuur ons je suggestie via onderstaand formulier en help mee om kennis rondom zelfdodingspreventie te bundelen!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zelfdoding, zelfmoord of suïcide?

Het Van Dale woordenboek hanteert alle drie de termen, waarin ze als een synoniem van elkaar worden gepresenteerd. Wetenschappelijke onderzoekers en professionals gebruiken doorgaans de neutrale term ‘suïcide’, in de volksmond hoor je het vaakst de term ‘zelfmoord’. Het woordje ‘moord’ heeft echter een morele veroordeling in zich welke vooral voor nabestaanden kwetsend kan overkomen. De term zelfdoding bevat wat ons betreft meer respect voor de breedte en diepgang van het onderwerp.

Vanuit de dagelijkse praktijk wordt de term ‘zelfeuthanasie’ voor een zelfverkozen dood met medeweten van naasten gebruikt en ‘hulp bij zelfdoding’ voor iemand die uit het leven stapt met hulp van een derde. Dit illustreert dat situaties waarin sprake is van een ontbrekend levensperspectief niet over één kam te scheren zijn.
Mensen die overgaan tot (een poging tot) zelfdoding zitten vaak in een psychische fuik. Ze raken verstrikt in hun eigen wanhoop, zien geen weg meer terug en hulpverleners, familie en vrienden staan machteloos aan de zijlijn. Uit respect voor de worsteling van alle betrokkenen hanteert Aurora bij voorkeur het begrip zelfdoding.