Organisatie ontwikkeling

Aurora heeft een belangrijke en noodzakelijke organisatieverandering ingezet met de transitie van een Raad van Toezicht naar een Bestuursmodel. De pioniersfase is ruim voorbij en de RvT constateerde dat er in een volgende fase een andere behoefte aan ondersteuning van de directeur noodzakelijk is. Een krachtige stap voorwaarts waarbij het accent verschuift van het steunen van de directeur in zijn niet aflatende energie om met Aurora een herkenbare positie te verkrijgen in het veld van de samenwerkende partijen op het gebied van zelfdodingspreventie en de zorg voor naasten en nabestaanden, naar het in samenspraak tussen bestuur en directeur ontwikkelen van strategie en beleid met een duidelijke rol voor het bestuur bij de opbouw en faciliteren van de organisatie onder leiding van de directeur.

Aurora heeft met Antwan Wiersma en collega’s zich in de afgelopen jaren een betrouwbare partner getoond en mede hierdoor is er een forse groei aan activiteiten en een toename aan (samenwerkings-) vragen uit het maatschappelijk veld. Daarnaast zijn er meer subsidiegelden beschikbaar waarmee Aurora, al dan niet met anderen, verschillende projecten kan financieren.
Medio 2023 besloot de Raad van Toezicht bestaande uit Miriam Besteman, Caroline de Bes en Ruud Ravenhorst dat Aurora beter gediend was met een meewerkend Bestuur om hierboven genoemde redenen. Deze verandering kon plaatsvinden binnen de oprichtingsstatuten die zowel voorzien in een Raad van Toezicht- als die van een Bestuursmodel.

Caroline de Bes gaf aan beschikbaar te willen zijn in een bestuurdersrol en Miriam Besteman en Ruud Ravenhorst gaven aan terug te treden wanneer het bestuur uit ten minste 3 personen zou bestaan. Er werden 2 aspirant bestuursleden geworven uit het netwerk van de RvT leden, te weten; Marcel Mennen en Wouter de Graaf. In de vergadering van 22 november 2023 zijn zij formeel toegetreden en aansluitend is er afscheid genomen van Miriam en Ruud. Antwan en het bestuur bedanken hen voor hun inzet voor en belangrijke bijdrage aan het Aurora van vandaag.

In de eerste bestuursvergadering van 2024, op 10 januari hebben de bestuursleden onderling besproken hoe de bestuursverantwoordelijkheid gedragen gaat worden voor wat betreft de portefeuilles van het dagelijks bestuur. Caroline de Bes zet haar werk voort als Voorzitter en Wouter de Graaf accepteert de rol van Secretaris. Op korte termijn worden er ten minste 2 nieuwe bestuursleden geworven via de netwerk- en sociale mediakanalen voor de portefeuilles; financiën (penningmeester) en die van HR/vrijwilligersorganisatie. Wouter de Graaf neemt tot die tijd waar als penningmeester.

In de komende weken staan strategie en beleid op de agenda en hopen we in ieder geval 2 nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen. Ondertussen gaat het werk voor Antwan als directeur gewoon door en gebruiken wij al zijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren bij het tot stand brengen van een beleidsdocument waarin strategisch en tactisch beleid gekoppeld wordt aan de huidige en toekomstige operationele doelen.

Later dit jaar is er een bijeenkomst gepland waarbij het bestuur zich graag voorstelt aan de genodigden uit het netwerk van vrijwilligers en organisaties en een kijkje geeft in de toekomstige koers en plannen.