De eeuwige idioot (2018)

Auteur(s): Koos De Boed
NUR code(s): 875 Psychiatrie
Imprint(s): Brave New Books
Uitgever(s): Brave New Books
Taal: Nederlands
Vers. datum: 26/10/2018
NSTC: 500348068
Koos de Boed heeft op jonge leeftijd een trauma opgelopen. Op latere leeftijd komt hij hierdoor in een persoonlijke crisis terecht.
Een depressie, suïcidepoging, de nodige medicatie en hulpverlening later is hij nu werkzaam als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg. Koos schrijft open en eerlijk over zijn gevoel, zijn emotie en steekt zijn mening over gevoelige thema’s niet onder stoelen of banken. Naast zijn herstelverhaal bevat dit boek dan ook een aantal artikelen die hij geschreven heeft. Met zijn Stichting Herstelproces biedt hij ondersteuning aan mensen die aan het begin staan van, of vastlopen in, hun herstelproces.De Stichting Herstelproces organiseert onder andere herstelweekenden en lotgenotencontact voor jongeren die te maken hebben met psychische kwetsbaarheden (Free Your MindS).

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de website: https://metadata.isbn.nl/1305446/de-eeuwige-idioot.html
Dit boek is hier verkrijgbaar